Behöver ni hjälp med upphandlingar? Ring oss!

Upphandlingskonsult

Letar ni efter en upphandlingskonsult?
Ring oss på 010-641 05 99 eller mejla för att boka ett möte med en av våra upphandlingskonsulter.

Behöver ni hjälp med offentliga upphandlingar eller direktupphandling?

Få hjälp av erfaren upphandlingskonsult

Offentliga upphandlingar är en mycket komplex process som fodrar ingående kunskap gällande olika lagar, regler samt best practice inom offentlig förvaltning. Att ta hjälp från en erfaren upphandlingskonsult kan underlätta hela processen och hjälpa ditt företag med anbud och att vinna offentliga upphandlingar.

Upphandlingsjurist-karolina

Vi har som ambition att rättsäkra upphandlingar inom den offentliga sektorn, enligt lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla företag ska bedömas utifrån samma villkor.

Kontakta våra upphandlingsjurister för att boka ett möte.

overklaga-upphandling

Undvik dyra misstag

Med hjälp av våra kompetenta upphandlingskonsulter förhindras risken att onödiga brister orsakar ett avslag. Vår granskning är professionellt utförd och vi kan ge förslag på möjliga tveksamheter och förbättringar för bästa möjliga utgångsläge. Därmed ökar sannolikheten att kunna vinna upphandlingen.

Överklaga upphandling

En upphandlingsjurist hos oss kan hjälpa ditt företag att granska ert tilldelningsbeslut, samt anbud. Skulle vi se eventuella felaktigheter hos de vinnande anbudet kan våra upphandlingsjurister hjälpa till med en överprövning. 

Naturligtvis ger vi först råd innan detta steg, för att klargöra möjligheterna gällande att överklaga upphandling.

Krav vid offentlig upphandling

Det ställs höga krav vid en offentlig upphandling och alla ska ges samma förutsättningar. Därför finns ett regelverk som måste följas. Dock kan regelverket kring offentlig upphandling vara komplicerat och för att förhindra att ett litet onödigt misstag skall ske, kan det vara bra att anlita våra upphandlare. 

Önskar ni rättssäker och professionell hjälp kan ni kontakta våra upphandlare på 010-641 05 99 eller via kontaktformuläret.

Experter på offentliga upphandlingar Upphandlingskonsult.nu

Våra upphandlingskonsulter tar hand om hela upphandlingen eller om ni önskar hjälp med specifika delar. Vi har lång erfarenhet inom många olika branscher i offentlig upphandling. Ring oss eller boka tid med upphandlare via kontaktformuläret nedan.

Boka möte med upphandlingskonsult

Fyll i formuläret nedan för att boka ett första möte med en av våra upphandlingskonsulter. 

Vanliga frågor upphandlingskonsult

Rollen som upphandlingskonsult innefattar en rad olika arbetsuppgifter inom hela upphandlingsprocessen, som ex. utredningar och analyser. Våra upphandlare erbjuder rådgivning under hela processen både när det gäller strategi samt upphandlingsform.

Ni kan använda kontaktformuläret eller ringa direkt till 010-641 05 99 för att boka ett kostnadsfritt samtal. Våra upphandlare som besitter lång erfarenhet kan då göra en bedömning och därefter ge en offert.

När det gäller upphandlingar understigande EU:s tröskelvärden, regleras de på nationell nivå och då skall reglerna i LOU kapitel 19 tillämpas. Dessa innefattar enklare regler och utformningsfrihet gällande genomförandet. Även regler om annonsering samt tidsfrister skiljer sig åt i förhållande till upphandlingar upp till eller överstigande EU:s tröskelvärden.

För all offentlig upphandling som varor, tjänster eller byggentreprenader gäller LOU, om inte någon annan upphandlingslag inträder i den enskilda upphandlingen.

Ja, på konkurrensverket finns LOU översatt till engelska: The Swedish Public Procurement Act.

Om ni söker efter offentliga upphandlingar för varor och tjänster rekommenderar vi upphandlingsverktyget på opic.com samt offentligaupphandlingar.se.

offentliga-upphandlingar-sverige

offentliga upphandlingar gratis

Letar du efter offentliga upphandlingar gratis? Offentliga upphandlingar databas? 

För att hitta offentliga upphandlingar för olika orter kan du klicka på länkarna nedan.

Varför välja oss

Vi hjälper dig att ligga steget före dina konkurrenter

Våra upphandlingskonsulter och upphandlingsjurister har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom offentliga upphandlingar. Vi har bred kunskap gällande ex. förhandlingsteknik, marknadsanalys, spendanalys samt kategoristyrning. Detta säkerställer en laglig och effektiv upphandlingsprocess.

Vårt uppdrag

Vi vill ge våra kunder trygg, snabb och rättssäker hjälp inom alla former av offentlig upphandling samt direktupphandling med varor och tjänster.

Lagar och regler

LOU - lagen om offentlig upphandling

LOU skall tillämpas vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader, i de fall där igen annan särskild upphandlingslag företräder en enskild upphandling.

Varför är det viktigt med lagen om offentlig upphandling?

LOU är viktig eftersom lagen syftar till att förverkliga olika typer av betydelsefulla mål. Tillsammans med övriga upphandlingslagar ska LOU säkra effektiv användning av offentliga medel och stimulera tillväxt. 

Lagen ska även säkerställa att leverantörer ges möjlighet att tävla om offentliga upphandlingar på lika villkor, dvs att säkerställa en rättvis konkurrens inom EULagen om offentliga upphandlingar ska även motverka korruption. 

Offentliga upphandlingar fungerar även som en viktig del för att uppnå ex. miljökrav, innovationskraft samt ökad sysselsättning.

LUF - lagen om upphandlingar inom försörjningssektorerna

LUF innehåller regler som skall tillämpas vid upphandling inom vatten, energi, transporter, posttjänster och projekttävlingar. Läs mer om LUF på vår undersida om lagar och regler.

LUK - Lagen om upphandling av koncessioner

LUK är aktuell för leverantörer som fått i uppdrag av en upphandlande myndighet att utföra en tjänst. I regel finns en tredje part som sköter betalningen till leverantören.

LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

LUFS gäller för upphandlingar som berör försvaret. Lagen gäller ex. militärutrustning, byggentreprenader samt tjänster med militära syften.

Upphandlingar - offentlig sektor

Vad är offentlig sektor?

Försvarsmakten, vård och omsorg, infrastruktur, skolor, rättsväsende är några exempel på vad den offentliga sektorn omfattar för verksamheter inom stat, kommun och landsting. Dessa finansieras till största del av skattepengar.

Varför har vi offentlig sektor?

Den offentliga sektorn säkerställer vår demokrati och ska skapa möjlighet till rättvis konkurrens så att våra skattemedel används så effektivt som möjligt.

Hur mycket omsätter den offentliga sektorn?

Varor och tjänster för cirka 800 miljarder kr/år är vad som omsätts inom den offentliga sektorn.

Skillnader mellan privat- offentlig sektor

Inköpsprocessen inom offentlig sektor genomförs av skattefinansierade organisationer samt myndigheter. Dessa är grundligt styrda i lagstiftningen när det gäller de olika processerna, dvs upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering samt tilldelningen av kontrakt.

Upphandlingsjurist-karolina
Upphandlingsjurist-johan

Upphandlingsjurist

Vad gör en upphandlingsjurist?

En upphandlingsjurist är utbildad och inriktad på upphandlingsjuridik. De är ofta anställda inom kommun, landsting eller statlig myndighet. En annan viktig uppgift som upphandlingsjurist är att hjälpa privata aktörer med offentliga upphandlingar, genom att erbjuda juridisk kompetens. 

Våra upphandlingsjurister

Våra upphandlingsjurister säkerställer att ditt företag behandlas enligt regelverket samt efter ev. interna rutiner och riktlinjer i samband med upphandlingen. Överprövning, skadeståndstalan och avtalstvister är också viktiga delar som vi självklart erbjuder hjälp med. Vi kan även vara din upphandlare, m.a.o vara ansvariga från början till slut i upphandlingsprocessen. 

Så går ni enkelt tillväga

1. Ta kontakt med oss via telefon eller e-post. Beskriv kortfattat vad ni önskar hjälp med så kopplar vi er till en av våra erfarna upphandlingsjurister.

2. Upphandlingsjuristen går igenom ert ärende utifrån önskemål och behov samt ger en tydlig bild av tidsåtgång tillsammans med uppskattning av kostnader. Om ni kommer överens ingår vi ett avtal. Skulle ni mot förmodan välja att avstå kostar det naturligtvis ingenting.

3.  När vi har ett avtal kan upphandlingsjuristen påbörja sitt arbete och hjälpa ditt företag med den aktuella upphandlingen.

Observera: Vi har som intention att lämna så korrekt och uppdaterad information som möjligt. Vi ansvarar dock inte för ev. felaktigtheter som orsakats av förändringar i rättsläget eller övrig felskrivning.

Boka kostnadsfritt möte med upphandlingskonsult

Fyll i formuläret nedan för att boka ett första möte med en av våra upphandlingskonsulter.